Bij het maken van een afspraak gaat het bruidspaar akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 1: Fotograaf
Dewi van Dreven Creations zal met professionele apparatuur de trouwfotografie of fotoshoot van het bruidspaar verzorgen. Dewi van Dreven Creations zal op tijd op de locaties aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan afgesproken is.

Artikel 2: Uitvoering van de opdracht

 1. Dewi van Dreven Creations zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin gebruikelijk gewerkt wordt.
 2. Dewi van Dreven Creations levert de beelden af in haar eigen gehanteerde stijl.

Artikel 3: Aanbetaling

 1. Dewi van Dreven Creations vraagt bij reservering van de trouwdatum een aanbetaling van 250 euro.
 2. Deze aanbetaling dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na het sturen van de factuur. Als na deze datum de aanbetaling nog niet is gedaan, kan de opdracht ontbonden worden verklaard.
 3. Dewi van Dreven Creations levert de producten nadat de betaling ontvangen is.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

 1. Alle bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.
 2. Dewi van Dreven Creations zal het verschuldigde bedrag na de trouwdag in een factuur sturen naar het bruidspaar.
 3. Het bruidspaar heeft een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 5: Producten en levering

 1. Dewi van Dreven Creations levert haar bestanden digitaal in jpg.
 2. Dewi van Dreven Creations levert geen RAW-bestanden bestanden.
 3. Dewi van Dreven Creations hanteert een geschatte levertijd van maximaal 8 weken.

Artikel 6: Auteursrecht en privacy

 1. Het auteursrecht van de foto’s berust altijd bij Dewi van Dreven Creations. De foto’s mogen door het bruidspaar vrij worden gebruikt, in overleg voor commercieel gebruik.
 2. Dewi van Dreven Creations zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden.

Artikel 7: Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Dewi van Dreven Creations, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Bij annuleren van de overeenkomst door het bruidspaar houdt Dewi van Dreven Creations de reserveringskosten van 250 euro.

Artikel 8: Ziekte

 1. In geval van ernstige omstandigheden of ziekte waardoor een fotograaf van Dewi van Dreven Creations de opdracht niet kan uitvoeren op de overeengekomen datum, zal ze een fotograaf sturen die in de zelfde stijl als haar werkt. De foto’s worden altijd door Dewi van Dreven Creations afgewerkt.

Artikel 9: Portretrecht

 1. Dewi van Dreven Creations houdt zich het recht de beelden te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder (niet uitsluitend), de website, portfolio, social media en in drukwerk.
 2. Dewi van Dreven Creations mag foto’s gebruiken voor foto wedstrijden en publicaties in tijdschriften.
 3. Afwijkende afspraken worden via de mail of schriftelijk vastgelegd.

Artikel 10: Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Dewi van Dreven Creations houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig door Dewi van Dreven Creations aan het bruidspaar medegedeeld.
error: Copyright Fotostudio Dewi van Dreven Creations